Πελατολόγιο

Στην Creta Gas, πιστεύουμε στη στενή, φιλική συνεργασία με κάθε μας πελάτη ξεχωριστά, με στόχο τη  δημιουργία αξιόπιστων & μακρόχρονων επαφών.

Έχουμε  αναπτύξει και διατηρούμε σταθερές συνεργασίες με ομίλους  & εταιρίες διαφορετικού αντικειμένου καθώς επίσης και πλήθος ιδιωτών, καλύπτοντας πάντα και απόλυτα τις ανάγκες τους.